Rasmus​.krats​.se

Singelolyckor och andra cykelolyckor

Publicerad 2014-02-07 21:15. Taggat , .

Notera att detta inlägg är 10 år gammalt. Innehållet kan vara inaktuellt.

En siffra som ofta dyker upp när media pratar cykel­säkerhet är att 80% av cykel­olyckorna är singel­olyckor. Det är kanske sant, men när artiklarna i nästa mening pratar om att rädda liv blir det lögn ändå, eftersom singel­olyckorna nästan alltid är lindriga.

Om man tittar på transportstyrelsens statistik dödade efter färdsätt och dödade efter olyckstyp kan man räkna ihop att av de 179 cyklister som dog i trafiken från 2006 till 2012 blev 170 personer, alltså 95%, påkörda av motorfordon.

Så kan vi sluta skylla på cyklisterna själva och börja genomföra vettiga åtgärder snart? Den huvudsakliga åtgärden bör vara att inte utsätta cyklister för bilister som kör så fort att de riskerar att döda en cyklist. I stadsmiljö bör det huvudsakligen göras genom att minska bilarnas hastigheter, normalgränsen bör vara 30 eller möjligen 40 i stället för 50 och vi måste se till att hastighetsgränser respekteras. Kör man tio km/h för fort vid en låg hastighetsgräns bör man få körkortet indraget och behöva göra nya prov.

Utanför kvartersstaden bör man i stället se till att ha bra och välhållna (plogade, sopade, etc) cyklelvägar separat från bilvägarna.

Eller så borde vi helt sluta oroa oss för “trafiksäkerhet” med den vanliga snäva definitionen. Risken att som cyklist bli dödad av en bilist är helt försumbar jämfört med risken att dö av för lite motion om man väljer bilen i stället, eller av avgaser bara för att andra väljer bilen. Så kan vi låta bli att skrämma bort folk från att välja cykeln så är det en bra sak.

Kommentarer

Det här inlägget är 10 år gammalt, det kan inte längre kommenteras.