Rasmus​.krats​.se

This page in English

Några citat

Publicerad 1998-07-05 21:54. Taggat .

Blandade uttalanden som jag vid ett eller annat tillfälle tyckt vara värde att bevara.

Min engelska citatsida har andra citat, jag översätter inte citaten. Det kan alltså vara idé att läsa båda sidorna …

Om man skulle skåla varje gång som Netscape hängde sig skulle man allt va’ bra packad.

Max Z

Den skepticism för vilken jag gör mig till talesman består endast i följande: 1) att när sakkunskapen är enig, kan den motsatta uppfattningen inte anses som säker; 2) att när sakkunskapen inte är enig, kan ingen viss åsikt betraktas som säker av en icke sakkunnig; och 3) att när alla sakkunniga anser att det inte finns någon tillräcklig grund för en positiv uppfattning, gör vanligt folk klokast i att avstå från att fälla något omdöme.

Dessa satser kan förefalla tama, men om de bleve godtagna skulle de totalt revolutionera det mänskliga livet.

Skeptiska essäer, Bertrand Russel
Inledning: Om skepticismens värde

Varmt öl åt frusna män,
och varmt öl åt trötta;
ty varmt öl är kroppens vän
och hågens stav och stötta.

Röde Orm, Frans G. Bengtsson

Vi övade hårt – men så snart vi hade fått fram grupper som fungerade, fick vi order om att organisera oss igen.

Jag lärde mig längre fram i livet, att vi människor tycks vara sådana, att så snart vi hamnar i en ny situation så tror vi att vi måste organisera om oss. Jag lärde mig en sak till: varje sådan omorganisering är ett underbart sätt att inbilla oss att vi nått framsteg. Och ytterligare en sak: omorganisering skapar kaos, ineffektivitet och dålig moral.

– Gajus Petronius (död 66 e Kr)

I LO-tidningen läser jag en avslöjande intervju med Johan Ehrenberg, som gjort den svårt smutskastande LO-kampanjen. I artikeln sägs att amerikanska undersökningar visat att s k negativa kampanjer är effektiva även om de riskerar att minska människors förtroende för politiken.

“Visst”, säger Johan Ehrenberg, “på ett sätt mår man ju alltid bättre av att vara positiv. Men nu handlar det om att gå till val.”

Carl Bildt (m), veckobrev, den 12 maj 1998

För att motverka att de med höga förmögenheter flyttar utomlands har regeringen infört särskilda skattelättnader för stora förmögenheter. I Sverige slopas förmögenhetsskatten för miljardärer samtidigt som pensionärer som har amorterat ned lånen på sitt hus kan få betala full förmögenhetsskatt. Eftersom socialdemokraterna inte vill sänka skatteuttaget måste andra skatter höjas. Kvar blir således de som inte har några alternativ. Som inte kan flytta. Skatt efter flyttkraft är på väg att bli en ny beskattningsprincip.

Hoten (s)om ger höjd fastighetsskatt, Jacob Broberg, (m), 12 maj 1998.

På samma sätt som socialdemokrater alltid har svårt att skilja på begreppen samhälle och stat, förväxlar de gärna samhällsekonomi med offentliga finanser. Statens budget kan kanske vara i balans nästa år, men det kan verkligen inte sägas gälla beträffande samhällsekonomin, när den totala arbetslösheten överstiger 12 procent.

Problemet är att regeringen för att sanera statsbudgeten har tillgripit metoder som förstör landets ekonomi. I stället för att spara på offentliga utgifter, sänka skatter och avreglera har den genomfört skattehöjningar och återregleringar som försvagar tillväxten. Och när nu en förbättrad konjunktur medverkar till att de offentliga finanserna närmar sig balans, börjar den i förväg fördela beräknade kommande överskott på olika nya utgiftsåtaganden.

– _Sverige kan bättre, Carl Bild m fl (m)
Motion till riksdagen, 6 oktober 1997

Dumbommen då?

Å ja. Dumbommen gör inga övertramp. Han klarar inte ett resonemang. Han säger att alla hundar är husdjur och att alla hundar skäller, men att katter också är husdjur och följaktligen skäller. Eller också att alla aterare är dödliga, och alla som bor i Pireus är dödliga och följaktligen är alla som bor i Pireus atenare.

Vilket är sant.

Ja, men det råkar sig så. En dumbom kan också göra ett riktigt uttalande, men på fel grunder.

Foucaults pendel, Umberto Eco,
© 1989 Brombergs Bokförlag AB

Om man läser litteraturen från tiden för datornas framträdande, finner man ett ständigt klagande på att människorna i “moraliskt hänseende” icke gjort några väsentliga framsteg från stenåldern. [ … ] Vid tiden för datornas uppkomst gick visserligen de flesta människor inte omkring och mördade varandra, det var förbehållet gangsters, politiker och militärer, men dessa mördade i gengäld så mycket effektivare tack vare ett antal geniala uppfinningar. [ … ]

När man läser att dåtidens författare hoppades att vidare framsteg i moraliskt hänseende skulle kunna bota detta förfärliga tillstånd, blir man något förbryllad. Det var ju ytterst politikerna som organiserade massmorden, men i de flesta stater var en moraliskt fläckfri vandel en förutsättning för en politisk karriär.

Sagan om den stora datamaskinen, Olof Johannesson
© Albert Bonniers förlag AB 1966

Statsrådet såg kränkt ut.

– Du glömmer att jag är både privatperson och polis. Som privatperson är jag övertygad om att det är fru Svanberg som är mördaren. Herregud, tänk så hon misshandlade mig med den där racketen! Men som justitieminister är jag lika säker på att fru Rydlander är den jag söker. Som Säpochef blundar jag emellertid inte för att det hela kan vara ett verk av någon internationell liga.

Statsrådets fall, Bo Balderson
© Albert Bonniers Förlag, 1971

Mening är bortgallrad information. Information som inte finns kvar längre. Och inte behöver finnas kvar.

Det är med information och mening ungefär som med pengar och rikedom. Verkligt värde, verklig rikedom, är inte en fråga om pengar, utom om använda pengar, pengar man har haft; saker man har skaffat sig genom att betala för dem. Det är bara Joakim von Anka som kan använda pengar i sig, pengar som konkret storhet, när han simmar omkring i sitt kassavalv. Alla vi andra vill ha pengar för att göra oss av med dem igen.

På samma sätt är det med information: det är först när vi håller på att drunkna i smörjan som vi inser att den inte har något värde i sig.

Märk Världen, Tor Nørretranders, 1991

Kommentarer

Skriv en kommentar

Enkel markdown tillåts.

Ditt namn (eller pseudonym).

Publiceras inte, utom som gravatar.

Din presentation / hem­sida (om du vill).