Rasmus.krats.se

Skriverier då och då, på webben sedan 1995

Svensk FreeBSD

Publicerad taggat .

Några små tips för att köra FreeBSD i Sverige, med stöd för svenska.

Den här sidan är inte tänkt som en introduktion till FreeBSD, det finns ju en handbok (Någon kanske är intresserad av att översätta den till svenska? Håller någon på? Jag hittade inget på de officiella websidorna, men säg gärna till ... Det vore fint att ha, men den är rätt lång och uppdateras ganska ofta). Jag koncentrerar mig i stället på sådant som är speciellt för Sverige.

Den här sidan är inte på något sätt komplett. Har du tips på mer som borde stå här, så skriv till Rasmus Kaj och tala om det.

Locale

Följande miljövariabler kontrollerar din locale. De bör sättas till sv_SE.ISO_8859-1, där sv är språket, SE är landet och ISO_8859-1 är teckenuppsättningen.

LC_COLLATE

Sätter en teckenordning, dvs kontrollerar i vilken ordning strängar sorteras.

LC_CTYPE

Avgör vilka tecken som är versaler, gemener, skiljetecken, etc.

LC_MESSAGES

Avgör vilken meddelandedatabas som ska användas (förutsätter att meddelandena finns på svenska och programmen använder databasen, vilket inte alltid är sant).

LC_MONETARY

Hur monetära värden, dvs pengar, skrivs ut.

LC_NUMERIC

Hur siffror skrivs. T ex vill man kanske se 37 492,5 snarare än 37,492.5.

LC_TIME

Hur tider och datum formateras. Både fältordning och namn på veckodagar och månader.

LANG
LC_ALL

Sätter hela localen, dvs motsvarar alla de övriga tillsammans. De är dokumenterade på lite olika platser, så det kanske är bäst att sätta båda variablerna ...

Konsolen

Starta /stand/sysinstall och ändra till svenskt tangentbord och till ISO-teckensnitt. Detta gör så att du kan skriva svenska tecken i konsolen.

Om allt gjordes riktigt skall du ha följande rader någonstans i din /etc/rc.conf.

keymap="swedish.iso"  # keymap in /usr/share/syscons/keymaps/* (or NO).
font8x16="iso-8x16"   # font 8x16 from /usr/share/syscons/fonts/* (or NO).
font8x14="iso-8x14"   # font 8x14 from /usr/share/syscons/fonts/* (or NO).
font8x8="iso-8x8"    # font 8x8 from /usr/share/syscons/fonts/* (or NO).

Obs! FreeBSD 2.2.1 och äldre har istället en fil som heter /etc/sysconfig. Titta i så fall i den efter motsvarande rader.

X Window System

XFree86

Om du inte redan har fått tillfredställande resultat med xf86config så redigera /etc/XF86Config och ändra sektionen Keyboard till något i stil med:

Section "Keyboard"
 Protocol  "Standard"
 AutoRepeat 250 30
 XkbModel  "pc102"
 XkbLayout "se"
EndSection

Accelerated-X

Starta Xsetup och välj svenskt tangentbord. Enklare kan det inte bli.

Stava rätt med ispell

Ispell finns i ports, så det borde vara enkelt ... Om du har en up-to-date portskatalog så är det enkelt också, gå till ports/textproc/ispell och kör kommandot make ISPELL_SE=yes package . Om du vill bygga flera språk så går det också bra, titta i Makefilen vilka språk som finns.

Börja med att göra make configure. Koden hämtas hem, patchas och konfigureras. Tyvärr förutsätter den sjubitars ASCII. För att åtgärda det, ta bort raden #define NO8BIT ur local.h (om den finns där, den finns för mig). Sedan kan du fortsätta med make install.

Nu har du ispell, men ingen svensk ordlista. Den kan du hämta hem, med installationsanvisningar, på SSLUGs sida om ispell (från Skåne / Sjælland Linux Users Group, de har en dansk ordlista också).

Servrar

För att undvika onödig nätlast bör man editera /etc/make.conf och ange lämpliga speglar för MASTER_SITES. Här är ett utdrag ur make.conf på den maskin jag bygger packages på.

Kör du cvsup så rekommenderar jag cvsup.se.FreeBSD.org, som drivs av Ludd, eller den norska servern cvsup.no.FreeBSD.org.

Övrigt

Har du några fler försvenskningstips som borde stå här? – skriv till och tipsa!

En sak jag gärna skulle skriva om här är svenska distributörer av kommersiell programvara för FreeBSD. Känner du till svenska distributörer av t ex Corel WordPerfect, Applix, StarOffice, eller för den delen spel (Quake II?). Det mesta som finns för Linux borde gå att köra på FreeBSD också.

Länkar

 • BUS – BSD Users Sweden, en förening för användare av alla slags möjliga BSD system i Sverige

 • FreeBSDs hemsida svensk spegling

 • FreeBSD handbok svensk spegling

 • www.FreeBSD.se – en svensk portal / nyhetssite om FreeBSD

 • Gnuheter – en svensk nyhetssite om Unix och internet, med visst fokus på legala frågor

 • Raditex utbildning och tjänster för bl a FreeBSD

 • Cendio support, utbildning och tjänster för Linux, men även FreeBSD och annat.

 • Nohup säljer böcker och mjukvara med fokus på Linux och *BSD.

 • Slashdot — News for Nerds. Stuff that matters. Nyhetsbevakning för fria system etc.

Tack till ...

 • Anders 'synker' Andersson, för en uppdatering om ispell.

 • Peter Gunnarsson, som påpekade att jag borde ha ett stycke om locale.

Skriv en kommentar

Ditt namn (eller en pseudonym).

Publiceras inte, utom som gravatar.

Din hemsida / presentation

Ingen formatering, utom att en tomrad tolkas som styckesbrytning.