Rasmus.krats.se

Skriverier då och då, på webben sedan 1995

Media på fedora

Publicerad taggat .

eller paket att installera för att känna sig hemma med en nyinstallerad fedora.

Det mesta man behöver brukar finnas från början eller vara lätt att installera, men media i webbäsare ställer lätt till det.

Man behöver aktivera RPM Fusion.

Html5 media ska fungera. Youtube har en testsida, alla alternativen ska vara iklickade! De här paketen verkar hjälpa:

dnf install gstreamer1-libav gstreamer1-vaapi gstreamer1-plugins-{good,good-extras,ugly}

Skriv en kommentar

Ditt namn (eller en pseudonym).

Publiceras inte, utom som gravatar.

Din hemsida / presentation

Ingen formatering, utom att en tomrad tolkas som styckesbrytning.