Rasmus​.krats​.se

Media på fedora

Publicerad 2018-01-02 21:20. Taggat .

eller paket att installera för att känna sig hemma med en nyinstallerad fedora.

Det mesta man behöver brukar finnas från början eller vara lätt att installera, men media i webbäsare ställer lätt till det.

Man behöver aktivera RPM Fusion.

Html5 media ska fungera. Youtube har en testsida, alla alternativen ska vara iklickade! De här paketen verkar hjälpa:

dnf install gstreamer1-libav gstreamer1-vaapi gstreamer1-plugins-{good,good-extras,ugly}

Kommentarer

Skriv en kommentar

Enkel markdown tillåts.

Ditt namn (eller pseudonym).

Publiceras inte, utom som gravatar.

Din presentation / hem­sida (om du vill).