Rasmus.krats.se

Skriverier då och då, på webben sedan 1995

Exjobb / jobb på ardendo

Publicerad taggat , .

Sedan den 1 oktober 2007 jobbar jag på ardendo (en del av vizrt). Jag ska ägna 50% av min tid åt backendprogrammering i deras mediahanteringssystem, och 50% åt mitt exjobb.

Ardendo gör mediahanteringssystem för TV-bolag. Där folk förut sprang i korridorerna med videoband (det förekommer tydligen fortfarande på en del tvbolag) hanterar ardendo hela flödet digitalt. Ett nyhetsinslag på några sekunder eller kvällens långfilm hanteras på samma sätt, systemet vet vad som finns klart för sänding, vad som är på gång och vad som ännu bara finns i huvudet på en journalist.

Mitt jobb blir programering i bakänden av arkivsystemet, vilket även inbegriper en del webbinterface.

Vad gäller exjobbet vill jag inte säga så mycket mer än att det kommer att ha med ljud att göra, och kan relateras till ardendos verksamhet. Men det kommer jag säkert att få anledning att återkomma till här ...

Skriv en kommentar

Ditt namn (eller en pseudonym).

Publiceras inte, utom som gravatar.

Din hemsida / presentation

Ingen formatering, utom att en tomrad tolkas som styckesbrytning.