Rasmus​.krats​.se

Ny tunnelbana

Publicerad 2013-06-21 22:40. Taggat , , , , , .

Notera att detta inlägg är 10 år gammalt. Innehållet kan vara inaktuellt.

Miljöpartiet i Stockholm har nyligen lagt fram ett förslag om ny tunnelbana, Orange linje.

Social­demokraterna hakar på och föreslår Lila linjen. Förslagen är i grunden bra, båda inkluderar en tunnel från Söder (eller Liljeholmen) till Kungsholmen. All kollektivtrafik behöver inte passera Slussen – Gamla Stan – T-Centralen. Men jag vill föreslå en alternativ sträckning som jag tror kan göra ännu större nytta.

Jag sympatiserar med Pirat­partiet, så en lila linje låter bra. Så här ser mitt förslag ut.

Precis som Social­demokraternas Lila linje ansluter jag till Hagsätra och gröna linjen i söder. Stockholm planerar utveckling i Älvsjö Örby, så i stället för att gå till Älvsjö centrum placerar jag en station (jag kallar den Lillhagen) söder om korsningen Magelungsvägen / Huddingevägen, en öster om Stockholmsmässan och en söder om Örby Slott. Stationen i Älvsjö kan förbindas med pendeltåget via en ny utgång i norra änden av Älvsjös pendel­tågs­perronger. Vid Örby börjar det bli besvärligt att hitta en lämplig dragning i ytläge, så kanske är det här linjen ska börja gå i tunnel.

Nästa område där det planeras många nya bostäder är Årstafältet. För att komma dit behöver man passera Östberga, så varför inte lägga en station där också. Om man lägger stationen Årstafältet i norra delen av fältet kan man ansluta till tvärbanans hållplats Valla Torg (tvärbanans hållplats Årstafältet kanske borde byta namn för att undvika förvirring). Kanske ska tunnelbanan gå i ytläge över det ganska låglänta Årstafältet mellan de betydligt högläntare Östberga och Årsta. Ska det vara någon idé att försöka bygga stad på Årstafältet måste det vara stad även norr om Årstafältet, så vi förser även själva Årsta med en tunnelbanestation.

Hur djupt måste en tunnel ligga för att komma under Årstaviken? Det borde inte vara omöjligt, så vi fortsätter till Södersjukhuset som saknar tunnelbana idag. Möjligen går det att åstadkomma ett bra byte till Stockholm Södra (södra utgången) också. Vi fortsätter norrut och gör Zinkensdamm till knutpunkt med röda linjen. Efter att passera under även riddarfjärden (det gör som sagt även både social­demokraternas och miljöpartiets förslag) anknyter vi till blå linje vid Rådhuset.

Området runt Dalagatan / Kammakargatan ligger både väldigt centralt och ganska otillgängligt, så en station vid Sabbatsberg kan behövas. Sedan ansluter vi till gröna linjen vid S:t Eriksplan.

Hagastaden, som för närvarande byggs utan konkret plan på kollektivtrafik, får sin första tunnelbane­station med en uppgång söderut vid Tors Torn och en norrut vid Karolinska. Senare planeras även eventuellt stadsbebyggelse även längre norrut, då kan stationen jag har kallat Haga behövas. Sedan verkar det rimligt att ansluta till blå linjen och tvärbanan vid Solna centrum.

Där är jag egentligen ganska nöjd, men Social­demokraterna drar sin lila linje vidare till Friends Arena och Danderyds sjukhus, och det har jag ingenting emot. Det sätt som verkar rimligast är att ansluta till röda linjen i Bergshamra och sedan följa den till Danderyds sjukhus och varför inte även Mörby centrum. Ett annat alternativ vore att fortsätta från Bergshamra via Stocksund, Sticklinge Udde och Näset in till centrala Lidingö. Men jag vet inte om vare sig Stocksundsborna eller Lidingöborna är särskilt intresserade av det …

Jag är inte professionell trafikplanerare, så det finns säkert delar i det här förslaget som är omöjliga eller i alla fall inte det mest praktiska att genomföra. Se det som ett inlägg i debatten. Jag har ingen aning om vad det här skulle kosta, men det borde hamna någonstans mellan Social­demokraternas och Miljöpartiets förslag. Om vi har råd att bygga förbifarten så är prioriteringarna väldigt skeva om vi inte har råd med det här.

Alla kartbilderna är CC-BY-SA från https://openstreetmap.org.

Kommentarer


Vid Årstafältet behöver man ta sig under Södra länken. Därför är det svårt att få den att gå i ytläge där, även om jag förstår precis hur du tänker med Östberga och Årsta som höjder. Dessutom behöver du gå under Årstaviken, och rent höjdmässigt är det bättre att redan vara på väg nedåt där.

Undertecknat, Magnus D
2013-06-21 22:59


Den del av Årsta som Södra Länken går under ligger något norr om själva fältet, och redan där (i alla fall den västra delen) ligger marken betydligt högre än själva Årstafältet. Men visst, jag har inget emot lägga tunnelbanan i tunnel även under Årstafältet.

Undertecknat, Rasmus Kaj
2013-06-21 23:04


Gällande nordostdelen så bör man göra någon slags anslutning mot röda linjen så långt norrut som möjligt då Mörbylinjen redan idag är fylld och det är därför inte möjligt att förlänga tunnelbanan från Mörby till Täby/Arninge. Täby/Arninge är likera expansivt om inte mer än exempelvis Nacka/Värmdö så där är det snart riktigt akut att bygga ut kollektivtrafiken som komplement till Mörbylinjen och Roslagsbanan som är nära maxutnyttjande. Mörbylinjen går att trimma då signalsystemet på alla röda linjerna är äldre än de övriga och har därför sämre turtäthet idag. Sätt fart sabla politiker!

Undertecknat, Jan S
2013-06-22 10:21


Först som sist: Jättebra förslag som genast bör förverkligas! Dock några synpunkter:

-Hagsätra-Älvsjö stn: Föreslår originalsträckningen (som man nästan kan och räkna ut på google maps) och som går mer mot nordost och som kommer in parallellt och rakt under Älvsjö stn. Den nya stationen "Lillhagen" hamnar längre västerut och poängen är att reservatet redan finns och att den (dyra) tunneln börjar närmare Älvsjö stn där det bör vara så kort gångväg som möjligt mellan T-bana, pendeltåg och bussterminalen.

-Föreslår namnet "Årsta norra" eller något annat än bara "Årsta" som ju är hela stadsdelens namn och kan skapa förvirring....

-Station Södersjukhuset bör få en uppgång vid SöS och den andra vid Stockholm Södra (södra utgången). Här kan stora snabbhissar likt de i Paris (RER) behövas och nivåskillnaderna bör inte avskräcka från denna logiska sammankoppling.

-Rätt så korta avstånd mellan stationerna Rådhuset-Sabbatsberg-S:t Eriksplan-Tors torn och Haga, något som iofs kan försvaras av den täta bebyggelsen med flera viktiga målpunkter. Dessutom undviks T- och snart även pendeltågsstationen Odenplan, dit även en anslutande tunnel för Roslagsbanan diskuterats... Föreslår därför att Lila linjen dras via Odenplan vilket också leder till ett något längre avstånd mellan stationerna.

Tanken att utnyttja de något mindre belastade stationerna Zinkensdamm och Rådhuset som bytesstationer är ur trängselsynpunkt suverän och den helt rätta principen. Sammanfattningsvis råder det ingen tvekan om att både pendlarna, byggbolagen och Stockholms trafikproblem i stort skulle avlastas påtagligt med den nya Lila linjen!

Undertecknat, Johan Eriksson
2013-11-11 17:35

Det här inlägget är 10 år gammalt, det kan inte längre kommenteras.