Rasmus​.krats​.se

WebMail

Publicerad 1996-02-27 12:00. Taggat .

Notera att detta inlägg är 28 år gammalt. Innehållet kan vara inaktuellt.

WebMail är ett litet program för att skicka brev från websidor. Det tar data från en form och skickar per epost.

Det du ska göra för att vem som helst ska kunna skriva brev till dig direkt ifrån en websida är en form. Den ska ha ACTION = "/cgi-bin/hacks/webmail" (om din sida ligger på elektros webserver) och kan/bör innehålla följande INPUT-direktiv.

WebMail hanterar följande parametrar (input). Parametrar som inte nämns här kommer som ‘namn: värde’ före Message i själva brevet.

To

Talar om till vem brevet skall skickas. Här kan type gärna vara hidden. value ska vara din epostadress.

From

Talar om vem som skickar brevet.

Subject

Talar om vad brevet handlar om.

_response

URL till en sida som talar om att det gick bra. Om den här inputen används så genererar WebMail ingen egen tacksida, utan skickar klienten till den här sidan i stället.

Message

Själva brevtexten.

Exempel

Först ett (kort) exempel på hur man kan skriva själva formuläret:

<form method="POST" action="/cgi-bin/webmail">

 <input type="hidden" name="To"
    value="du@dindomän.se">
 To:   Kalle Kula &lt;du@dindomän.se&gt;
 From:  <input size="40" name="From">
 Subject: <input size="40" name="Subject"
         value="Synpunkter">

 <textarea name="Message" rows="9" cols="60">
 </textarea>

 <p><input type="submit" value="Skicka">
 <input type="reset" value="Rensa"></p>
</form>

Det verkar väl enkelt? Då är det bara stoppa in det i en websida.

Källkod

Vill du ha källkoden? varsågod.

På elektro, KTH

Förut fanns här ett stycke om WebMail på http://www.e.kth.se/, men där är det inte längre installerat.

Kommentarer

Det här inlägget är 28 år gammalt, det kan inte längre kommenteras.