Rasmus.krats.se

Skriverier då och då, på webben sedan 1995

Insider

Publicerad taggat .

När en person verksam i ett företag köper aktier i det företaget strax innan en åtgärd som ökar företagets värde räknas det som oetiskt eller till och med olagligt – insiderbrott.

Just nu är Stockholm fyllt med annonser för att man ska välja hur man vill ha sin pension placerad. En stor del av alternativen är aktiefonder. Det betyder att ett företag lever – helt eller delvis – på att placera dina pensionspengar i aktier.

Aktier hanteras här som ett rent ekonomiskt instrument. Att aktier ger makt över verksamheten talar man däremot tyst om. Den makten hamnar hos mäklarna.

Detta är två led i hur ekonomer styr företagsamhet mot en allt starkare inriktning på kortsiktiga vinster i stället för långsiktiga visioner.

Jag anser att företag bör drivas och styras – och ägas – av personalen. I dagens värld ägs en allt större del av företagen av fondkommissionärer som satsar på företag på samma sätt, och lika kortsiktigt, som en spelare på Solvalla satsar på hästar.

Vad kan man då göra?

Med politiskt mandat skulle de följande förslagen gå att genomföra. Jag betraktar dem nog snarast som en utopi.

  • Revidera insiderlagstiftningen. Det ska vara lagligt att investera i sitt företag och därefter öka dess värde.

  • Ändra skattesatserna för aktier: Gör innehav skattefritt, beskatta utdelning och beskatta hela säljvärdet vid försäljning. Inte reavinst. Inga avdrag för återinvestering eller liknande. Säljer jag aktier för 50 000:- ska kanske 4000:- dras direkt i skatt.

Dessa åtgärder skulle kunna leda till att personalägande ses som betydligt mer fördelaktigt, både för företaget och för personalen.

Samtidigt borde det leda till större skatteintäkter, och framförallt ett rättvisare skatteuttag. Detta framförallt genom att reglerna blir enklare och därmed innehåller färre kryphål, och att skatteuttaget blir mer linjärt mot omsättning. Som det fungerar idag kan de större spelarna slippa stora delar av skatten genom att kvitta vinster mot förluster.

Skriv en kommentar

Ditt namn (eller en pseudonym).

Publiceras inte, utom som gravatar.

Din hemsida / presentation

Ingen formatering, utom att en tomrad tolkas som styckesbrytning.