Rasmus​.krats​.se

Monarki.nu?

Publicerad 2004-09-01 12:00. Taggat , , .

Notera att detta inlägg är 19 år gammalt. Innehållet kan vara inaktuellt.

Jag råkade hamna på Per Hagwalls sida http://monarki.nu, som argumenterar för monarkins bevarande i Sverige. Här bemöter jag hans åsikter.

Mer republikanska åsikter kan läsas på http://republik.nu. Synpunkter är välkomna till kaj@kth.se.

Monarkistiska argument

Jag citerar och bemöter monarkistiska argument. Jag klipper i de argument jag bemöter för att den här sidan ska bli något så när överskådlig. Hela argumenten kan läsas på http://monarki.nu.

“Kungen representerar hela Sverige”

Statschefen skall företräda hela nationen. En vald statschef är aldrig lika okontroversiell som person som en konstitutionell monark kan vara.

Representerar kungen mig? Nej, en representant är en person vars åsikter man delar eller kan påverka.

En vald statschef representer åtminstone del av folket som har valt henom. En född monark representerar huvudsakligen sig själv och sin familj.

Trots att vi har religionsfrihet i Sverige, och till och med har avskaffat statskyrkan, så måste Kungen “wara af den rena Evangeliska Läran, sådan som den uti den oförändrade Augsburgiska Bekännelsen samt Upsala Mötes Beslut af År 1593 antagen och förklarad är”. Representerar han då Sveriges alla icke-kristna eller katoliker?

“Kungen representerar bättre”

Statschefen skall stå för stabilitet och pålitlighet. En monark representerar sitt land och dess historia på ett sätt som en president, vald för några år, aldrig kan göra.

När folk tänker på Sverige, vill du då att de ska tänka på ett av världens främsta länder inom demokrati och jämnställdhet? Eller naturvetenskap och teknik? Musik? Friidrott och kanot?

Eller vill du att de ska tänka på familjen Bernadotte?

Jag tycker inte att en arvskung passar som symbol för en demokrati.

“Fördel med symbol utan makt”

Bra att makten och glansen är skilda åt. En nations högsta symbol kommer ofelbart att utsättas för svassande och fjäsk. […] Republiken har dessutom den egenskapen att alla de som hjälpt presidenten att väljas förväntar sig gentjänster av honom/henne.

En sådan åtskillnad går att åstadkomma även utan en Arvekung av Guds Nåde. Faktum är att vi redan har en post som till stor del fyller samma funktion, men dessutom är demokratiskt tillsatt: Sveriges riksdags talman. Talmannen kan dessutom redan nu tillfälligt gå in som statschef i kungens ställe när denne inte kan fullgöra sina skyldigheter och det inte finns någon behörig inom kungahuset som kan ersätta honom.

Att “de som hjälpt en makthavare till makten” förväntar sig “gentjänster” är ett ett problem även när makthavaren är en statsminister. Tack vara offentlighets­principen och andra spelregler är det dock inget stort problem i Sverige, och jag ser inte att det skulle bli värre av att avskaffa monarkin.

Republikanska argument

Sedan har Per valt ut några republikanska argument att bemöta. Fler sådana finns på http://republik.nu. Här tänker jag bara bemöta hans bemötanden.

Monarki är odemokratiskt

Hur kan det vara det när statsskicket stöds av 70-80% av befolkningen? […] Det är således inte förvånande att Republikanska Föreningens ordförande är emot en folkomröstning.

Här ikläder sig monarkisterna rollen som den breda folkviljan som har hela maktetablissemanget emot sig.

Om nu hela maktetablissemanget skulle vara för införandet av republik, hur kommer det sig att Sverige fortfarande är en monarki? Tvärtom är det ju först på senare tid som en del personer med etablerad makt börjat våga uttala sig mot monarkin. SAP var emot monarki så länge de var gräsrötter som slogs mot överheten. De senaste decennierna har dock SAP varit överheten, och tonat ned avskaffandet av monarkin från sitt program.

En källhänvisning på det där senaste vore inte fel. Republikanska föreningen verkar för införandet av republik på demokratisk väg. Det kan antingen göras direktdemokratiskt, med en folkomröstning, eller genom vår vanliga representativa demokrati, dvs genom riksdagsbeslut. Eftersom det gäller en grundlagsändring krävs det två riksdagsbeslut med mellanliggande val. Vad som skulle krävas för att ändra på grundlagen genom folkomröstning verkar oklart.

Monarki är ojämlikt

Tvärtom. Fördelen med monarki är att kungen är kung över alla, lika för skåningar och norrbottningar, för infödda och invandrare, för ministrar och städerskor. […]

En annan fördel är också att han är fullt synlig. I dagens Sverige göms alltmer av makten i ansiktslösa ägarbolag på börsen och i slutna kompisgäng i facket och politiken. Vi behöver inte en mer osynlig överhet, vi behöver en mer synlig och där är kungen ett gott föredöme.

Vi som tycker att monarki är ojämnlikt ser inte i första hand på skillnader mellan undersåte och undersåte, utan skillnader mellan kungafamiljen och undersåtarna.

Ni monarkister säger ju att Kungen inte har någon makt? Att han då är “fullt synlig” ger honom samma funktion som presidenten har i Liftarens Guide till Galaxen; inte att utöva makt, utan att ta upp fokus och dölja den egentliga makten. Därmed är Zaphod Beeblebrox en utmärkt president, och Carl Gustav Bernadotte en utmärkt kung.

Fel att kungen inte kan röstas bort

Felet i Sverige är att det inte går att rösta bort politiker. […] Och visst går det att avsätta kungen, genom två riksdagsbeslut med val emellan. […]

Här ger sig Per in i en lång harang av politikerförakt. Är det du vill ha en Arvekung av Guds Nåde, som har all reell makt och som tillsätter de feodalherrar som styr rikets delar efter eget gottfinnande? Om inte så ser jag inget argument åt någondera hållet i din utläggning under den här rubriken.

Det som är fel är inte att det inte går att rösta bort kungen, utan att hans kungavärdighet baseras enbart på arv i stället för folkvilja.

Att avsätta kungen – eller snarare avskaffa monarkin – genom två riksdagsbeslut med val emellan är precis vad debatten handlar om.

Monarki är dyrt

Det blir inte billigare att införa republik. […]

Det är möjligt, men det är knappast heller ett skäl som brukar anföras. Däremot behöver det inte heller bli dyrt att avskaffa monarkin.

Monarkister har inga argument

En republikansk favorit. De upprepar gärna att bara de, till skillnad från oss då, har “riktiga” argument. Sanningen är naturligtvis att båda sidor har både rationella argument och andra, mer känslomässiga och irrationella argument. Problemet för republikanerna är att det senare gäller just deras paradargument; att monarki är “odemokratiskt”. […]

Uppenbarligen kan även monarkister hävda att motsidans argument är mindre värda än de egna. Jag tycker att monarkin som sådan symboliserar motsatsen till demokrati och jämlikhet. När folk i diktaturer kräver demokrati kan despoterna där peka på Sverige och säga att “där är ju ett respekterat västland som är en monarki, då behöver vi inte införa demokrati här heller”. Att monarkin har massivt folkligt stöd är något som monarkister ofta hävdar, men det har kungar och deras sympatisörer å andra sidan alltid hävdat.

Om kungen av Sverige inte har någon makt så innebär ju den konstitutionella monarkin ingen begränsning av demokratin, men det faktum att Sveriges högsta befattning innehas av den som råkar födas till befattningen kan knappast gå ihop med tankar om alla människors lika värde.

Slutord

Efter den här genomgången vågar jag i alla fall säga att de argument för monarki som Per Hagwall tar upp sin webbsida inte var övertygande. Oavsett om du som läser det här håller med mig eller inte kan du läsa mer på http://republik.nu.

Kommentarer

Det här inlägget är 19 år gammalt, det kan inte längre kommenteras.