Rasmus​.krats​.se

Några tankar om kaklagen

Publicerad 2013-04-17 05:30. Taggat , , , , .

Notera att detta inlägg är 11 år gammalt. Innehållet kan vara inaktuellt.

För ett tag sedan skrev Linus Nordberg på twitter om den så kallade kak­lagen.

Jag svarade att jag tyckte lagen var korkad och borde ignoreras, varpå Linus bad mig utveckla åsikten, och jag sa att jag skulle försöka åstadkomma ett blogginlägg om det. Här är det inlägget.

Uppdatering 2013-07-10 00:15: PTS håller inte med mig om att besöka en webbsida med en browser inställd på att ta emot kakor kan tolkas som ett medgivande. Däremot har de ingen idé om en praktiskt fungerande lösning. Detta enligt P3 Nyheter .

Jag börjar med att göra något av en helomvänding. Lagen kanske faktiskt är riktigt vettig. I så fall är dock den tolkning många gör av den fel. Här är själva lagtexten:

Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Lag (2011:590)

Uppgifter som lagras i terminal­utrustning är till exempel kakor i en webbläsare (den krånliga formuleringen är bra, eftersom den inkluderar även liknande saker i andra system, även sådana som inte finns än, och i telefoni­system där man som vanlig användare har mycket mindre makt över sin egen utrustning). För att lagra kakor krävs alltså dels att användaren får reda på vad kakorna är till för och dels att användaren går med på att använda kakorna. Om lagen är bra eller dålig beror på hur mycket man lägger i orden informera, nödvändig, och samtycker.

Så hur ska man tolka lagen? Jag tittar närmare på ett par webbsidor vars utgivare borde ha koll. Intressant nog har de gjort ganska olika tolkningar.

https://regeringen.se visas en ruta högst upp på alla sidor på siten, där det står På regeringen.se används kakor, bl.a. för anonym statistik. Du hjälper oss att göra en bättre webb om du accepterar kakor. följt av en kryssruta och en knapp med texten Jag accepterar kakor.

Texten är en länk till en sida som dels förklarar att de oavsett mitt val redan har lagrat ett antal kakor (som “försvinner när du stänger ner din webbläsare”) och dels i allmänna ordalag förklarar vad kakorna används till, dock utan att nämna någon specifik kaka vid namn. De ofrivilliga kakorna heter userId, enableCookies, __utma, __utmz, __atuvc, JSESSIONID, och X-Mapping-qbooldlg. Bara de två sistnämnda är faktiskt sådana som försvinner när användaren stänger ner sin webbläsare.

Regeringen tycker alltså att samtycke är något som ska ges explicit på själva siten. Men de tycker också att de informerar trots att informationen inte är helt korrekt, och de tycker tydligen att de kakor som används för att analysera besöksmönster för att eventuellt kunna förbättra innehållet kan räknas som nödvändiga (och de tycker det är ok att låta ett kommersiellt utländskt företag hantera besöksuppgifter för att göra den analysen).

https://lagen.nu finns ett stycke längst ned på förstasidan: Lagen.nu använder cookies, och enligt 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation ska man informera om syftet med dessa. Läs mer här! med länk till sjävla lagtexten och en sida om kakor på lagen.nu.

Här informerar man kortfattat men konkret och såvitt jag kan bedömma korrekt. Man anser inte att några kakor är nödvändiga för tjänsten. Användaren anses ha gett sitt samtycke helt enkelt genom att inte stänga av kakor i sin browser.

Om den tolkning lagen.nu har gjort är korrekt så tycker jag att lagen är vettig och bör följas. Så jag utgår från att lagen är vettig, väljer den tolkning som i så fall måste vara den riktiga och följer den. Här är min information om kakor.

Men vilken tolkning är egentligen den rätta? Kommentarer välkommnas både från eventuella jurister som läser detta och från tekniker och lekmän!

Kommentarer


Jag tror inte att någon riktigt vet, att det inte är helt utrett vad som kan anses vara "nödvändigt" eller om det räcker med funktionen i webbläsaren för att stänga av kakor. Såvitt jag känner till finns det inget fall som har tagits till domstol för att få ett prejudikat. Vilket väl ytterligare understryker hur viktig man tycker att just kakfrågan är.

För lagen handlar inte om kakor. Det är en av paragraferna som reglerar elektronisk kommunikation i allmänet, som i sin allmänna lydelse är ganska rimlig, och som råkar ha bäring på just kakor om man tolkar den väldigt strikt. Frågan är om det ens var det ursprungliga syftet.

Undertecknat, Fredrik Jönsson
2013-04-17 06:00

Det här inlägget är 11 år gammalt, det kan inte längre kommenteras.