Rasmus​.krats​.se

Politik – en översikt

Publicerad 2001-01-01 21:11. Taggat .

Notera att detta inlägg är 23 år gammalt. Innehållet kan vara inaktuellt.

Här tänkte jag försöka presentera en översikt av vad olika partier tycker i olika sakfrågor.

Kryptering

Här följer en summering av svar på en fråga från Mattiasa.

(kds) Säger sig vara för fri export av krypoprogram.

(c) Verkar vilja ha exportkontroll: […] vad gäller exportkontroll av avancerad kryptoteknik så kan det vara motiverat då den i fel händer t.ex. kan öka terrorgruppers kapacitet. Detta måste vägas mot intresset av att främja en global handel och säkra betalningssystem. Även om tillgängligheten till stark kryptering, t.ex. på Internet, är ganska god så finns produkter med avancerad kryptoteknik där det är motiverat med exportbegränsningar då tekniken inte är allmänt spridd och skulle kunna åstadkomma stor skada i fel händer.

(m) Vill ha en EU-gemensam tolkning av Wassenaaravtalet. Är för viss exportkontroll, men säger att Den socialdemokratiska regeringen har gjort tolkningar […] som definitivt är onödigt restriktiva […]

(mp) Har ingen uttalad politik i frågan.

(s) Undvek att besvara frågan, men tolkade Wassenaaravtalet restriktivt som regering.

(fp) Undvek att besvara frågan.

(v) Har inte tagit ställning till frågan om kryptoexport, men […] anser att USA inte ensam ska få diktera villkoren för internationella företag och att Sverige ska följa de internationella konventioner och överenskommelser som undertecknats som rör bl a vapenexport.

Demokrati

Alla de större partierna är naturligtvis för demokrati. Men det finns ändå skillnader.

(m) Vill verka för skilda valdagar mellan sveriges tre olika val. Detta för att vanligt folk ska kunna vara mer kontinuerligt aktiva politiskt. (källa: Bo Lundgrens veckobrev)

Yttrandefrihet och PUL

(fp) Är för viss yttrandefrihet även på internet. Föreslog i november 2000 ett undantag från PUL för medborgarnas yttrande- och informationsfrihet.

(c) Är för viss yttrandefrihet även på internet.

Övriga partier verkar tyvärr vara mot all form av yttrandefrihet på internet.

Källor denna avdelning: http://www.pul.nu/Riks25nov99.htm, http://www.pul.nu/nyhet992.html#Majoritet%20r%c3%b6stade%20emot%20Fp-f%20%b6rslag

Kommentarer

Det här inlägget är 23 år gammalt, det kan inte längre kommenteras.