Rasmus​.krats​.se

Leveransdag

Publicerad 2023-03-10 22:24. Taggat , , .

Idag har jag fått hämta två leveranser på det lokala utlämnings­stället. Dels ett ganska otympligt paket och dels en mindre låda som dock vägde 10 kg.

Det förstnämnda var resultatet av att Albumförlaget och Ades Media gjorde en gemensam kickstarter för att ge ut samlings­album av Kari Leppänens science-fiction-serie Achilles Wiggen. De hade dessutom lyckats få tag på några original­sidor till särskilt hugade backare, och det kunde jag naturligtvis inte motstå.

Sidan jag fick var inte från något av de första äventyren och innehåller inga rymd­monster, men den är inte alltför sen heller och det är en väldigt snygg sida med kul perspektiv och flygaction.

Själva boken innehåller Achilles Wiggens tre första äventyr i ny över­sättning och färg­läggning, där Leppänen själv har varit med och granskat, och resultatet ser verkligen snyggt ut! Det ska bli spännande att läsa de här äventyren igen, och för­hoppnings­vis kommer snart nästa band med de följande äventyren.

Den tyngre lådan innehöll Apart förlags kompletta samling av Kalle och Hobbe. Här medger jag att jag inte var med från början. Det har ju getts ut en del Kalle och Hobbe genom åren, och eftersom det var hela samlingen på en gång så kostade det ju en del …

Men efterhand som arbetet fortskred blev det uppenbart att de tog det på allvar, samlingen skulle verkligen vara komplett, och varenda strip putsades och gicks igenom för att både linjerna, färgerna och över­sättningarna skulle vara så rätt som över huvud taget är möjligt.

Så när Apart för bara en dryg månad sedan gick ut med “sista chansen före tryck” så hoppade jag på. Jag har inte väntat i närheten av lika länge som en del andra.

Kommentarer

Skriv en kommentar

Enkel markdown tillåts.

Ditt namn (eller pseudonym).

Publiceras inte, utom som gravatar.

Din presentation / hem­sida (om du vill).