Rasmus.krats.se

svenska

Reminiscing this and that, on the web since 1995

Tagged piratpartiet

Tobakslagstiftning

Published tagged , , , .

Se det här programmet från Last week tonight with John Oliver:

Har du sett filmen nu? Bra.

Lägg märke till att inget EU-land fanns bland de länder som tobaksbolagen har stämt. Det kan du tacka Piratpartiet för! I europaparlamentets förra mandatperiod satt Christian Engström och Amelia Andersdotter valda för Piratpartiet. En av de saker de lyckades med var att stoppa ACTA, ett frihandelsavtal som bland annat skulle ge företag rätt att stämma länder och på så vis stoppa lagar som hotar företagets intressen.

Idag pratas det om starkare tobakslagstiftning i Sverige. Det är bra, men innan vi går vidare där bör vi försäkra oss om att TTIP, den nya versionen av ACTA, stoppas.

Write a comment

Svart mars?

Published tagged , , .

Nu är det mars, och dags att klippa till hollywood där de känner det; i plånboken. Jag kommer nog inte att se någon hollywoodfilm eller köpa / ladda ner någon AOL Time Warner Brothers-musik i mars (att höra storbolagens musik lär jag inte kunna undvika). Å andra sidan är det en ganska vanlig månad för mig.

Samtidigt kommer jag, också som vanligt, att lägga så mycket pengar jag kan på kultur. Jag kommer att köpa serier på Comics Heaven, och förhoppningsvis även på både Serier & sånt och Staffars. Jag kommer att lyssna på ThePianoGuys och andra som gör bra musik och lägger upp på youtube. Jag kommer troligen att köpa en eller annan bok på SF-bokhandeln. Och jag kommer förhoppningsvis att underlätta för andra att köpa serier av Albumförlaget.

Poängen är att jag, precis som vanligt, kommer att försöka vara en medveten kulturkonsument, och välja den kultur jag är intresserad av och faktiskt vill stödja i stället för den underhållning som kommer med massiv marknadsföring från stora bolag som betraktar sin kunder som skurkar. Jag är ingen skurk, så jag försöker låta bli att vara de bolagens kund.

Om du tycker likadant så kan vi tillsammans förpassa mediadinosaurerna till historieböckerna där de hör hemma. Men det kommer nog att ta mer än en månad.

Write a comment

Hot mot Demokratin

Published tagged , , , , , , .

För några dagar sedan rapporterade Svenska medier att Schweiz röstat ja till ett förbud mot att bygga nya minareter. I god demokratisk ordning har ett välmående land mitt i Europa bestämt att deras rädsla för muslimer är större än deras respekt för religionsfrihet.

Svenska medier börjar prata om att demokrati inte har några inbyggda spärrar mot att ta beslut som hotar, och i förlängningen kanske avskaffar, själva demokratin. Det dras paralleller till Jörg Haider och till Sverige­demokraterna. Och till ett val för mer än 75 år sedan.

Den parallell jag inte har sett någon dra är till den legitimt valda Regeringen Reinfeldt, och deras faktiska avskaffande av några av demokratins grundvalar.

I våras togs en bra bit av rättssäkerheten bort i och med IPRED, där upphovsrätts­maffian fick rätt att på godtyckliga grunder bedriva utpressning mot vanligt folk.

Under hösten pågår förhandlingar om ACTA, ett multilateralt avtal som ingen riktigt vet vad det handlar om eftersom förhandlingarna och alla dokument är hemliga. När resultatet offentliggörs kommer det att gälla som svensk lag. Vart tog insyn och transparens i myndighetsutövning vägen?

I dag kopplas kablarna in formellt för FRAs avlyssning av svenska folkets elektroniska kommunikation. Även om en del säger att FRA inte riktigt är redo att börja lyssna än, och andra säger att de har lyssnat i åratal redan, så är det idag som brevhemligheten och meddelarskyddet formellt avskaffas.

När det gäller IPRED och ACTA verkar problemet bara vara flathet inför lobbygrupper med stora plånböcker och kontaktnät och flathet inför USA. Men när det gäller FRA-lagen är de svenska bevekelse­grunderna delvis samma som i Schweiz. Många är så rädda för muslimska terrorister eller andra skenhot att de inte protesterar mot att bli övervade. Än en gång känns följande citat lämpligt:

Those who would give up Essential Liberty to purchase a little Temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.

Det är en borgerlig regering som har infört detta. Men det finns ingen orsak att tro att det skulle vara bättre med en socialdemokratisk. Alla processerna inleddes av Göran Persson och Thomas Bodström före valet 2006.

Om mindre än ett år är det riksdagsval. En röst på något annat än Piratpartiet är en bortkastad röst.

Write a comment

Piratpartiet större än ett riksdagsparti

Published tagged , , .

Enligt piratpartiets webbsite börjar piratpartiet närma sig ett riksdagsparti i storlek. Piratpartiet har 8806 medlemmar medans miljöpartiet har 9045.

Men miljöpartiets siffra är nästan ett år gammal, och i oktober i år hade de kongress och räknade ihop antalet röstberättigade – det vill säga antalet partimedlemmar. de var 7828 personer.

Piratpartiet har fler medlemmar än ett riksdagsparti. Nu är nästa steg att också tillräckligt många röstande för att skicka en representant till Europaparlamentet. Hjälp till du också!

Write a comment

Mera övervakning från alliansen

Published tagged , , , , .

För några år sedan myntades uttrycket Bodström­samhället om ett samhälle där regeringen har tillgång till en högteknologisk version av Stasi för att övervaka sina medborgare.

På den tiden, liksom tidigare, var alla de borgerliga partierna starkt emot sådana tendenser. Att övervaka sina medborgare på det här sättet var något man gjorde i kommunistiska diktaturer som öst­tyskland, inte i demokratier och absolut inte i Sverige. Nuvarande justitie­minister Beatrice Ask hade till exempel vettiga synpunkter.

Det var det till stor del på grund av motstånd mot Bodström­samhället som alliansen vann valet, även om jag och 34917 andra svenskar tog ännu tydligare ställning mot övervakning och för grundläggande demokratiska värden genom att rösta på Piratpartiet.

Men nu är alliansen i regeringsläge, och det är tydligen ett helt annat läge. Nu har man beslutat om FRA-lagen som låter FRA lyssna på all trafik som passerar landets gränser (bland annat kommunikation mellan medborgare och många myndigheter) och lagt en proposition om IPRED som låter privata aktörer få ut personuppgifter kopplade till datatrafik. Nu ska man dessutom tvinga data- och teleoperatörer att lagra trafikuppgifter, dvs information om vilka du har ringt, vilka du har chattat med, vilka webbsidor du har besökt, etc. Erich Mielke skulle ha blivit grön av avund.

Förutom integritets­aspekterna kommer lagen att leda till väldigt stora kostnader för internet­operatörer och deras kunder. Att lagen får någon direkt nytta i kampen mot organiserad brottslighet (som den påstås vara till för) är däremot mycket osannolikt.

Alliansen säger att EU tvingar oss att införa direktivet, men föreslår själva både att mer data ska lagras och att data ska lagras dubbelt så lång tid som EU-direktivet kräver. En rakryggad regering hade i stället vägrat implementera direktivet med hänvisning till att det troligen strider mot både svensk grundlag och Europakonventionen (det är inte "bara" några bloggare som tycker det, utan även Sveriges advokat­samfunds general­sekreterare Anne Ramberg).

Folk som kan det här med internet, som Patrik Fältström, är naturligtvis också skeptiska.

Som vanligt nuförtiden är det bara Piratpartiet som tar ställning för grundläggande demokratiska värden. Social­demokraterna kanske säger vettiga saker nu, men både FRA-lagen och datalagrings­direktivet kommer från dem från början. Vänsterpartiet och Miljöpartiet gör som Social­demokraterna säger. Moderaterna, folkpartiet och centern har lämnat de liberala värderingarna därhän, medans krist­demokraterna alltid varit antiliberala. Med den bakgrunden är det inte konstigt att piratpartiet växer så det knakar – uppemot tusen nya medlemmar den senaste veckan. Gå med du också!

Write a comment