Rasmus.krats.se

svenska

Reminiscing this and that, on the web since 1995

inlägg från 2000

Vänster?

Published tagged .

Det finns bara ett vänsterparti i Sverige, och det är Socialdemokraterna.

Bo Ringholm (s), Finansminister, i Ekot, Sveriges Radio, 23 Maj 2000

Bosse Ringholm vill inte samarbeta med vänsterpartiet, i första hand på grund av att de inte tagit tillräckligt avstånd från kommunismen (bör ett kommunistiskt parti göra det?).

Samtidigt passar han på att påminna om att vänstern (i Sverige representerad av SAP) i grunden är totalitär, och de som inte vill vara med i socialdemokratin bör inte heller vara med i det politiska systemet över huvud taget ...

Write a comment

StyleScript

Published tagged , , , .

An open-source HTML / SGML printer that uses CSS2.

Update :

Added an install target and support for finding needed files relative to a prefix (given at compile time). Reorganized some of the source into subdirectories.

Läs och kommentera inlägget StyleScript

Insider

Published tagged .

När en person verksam i ett företag köper aktier i det företaget strax innan en åtgärd som ökar företagets värde räknas det som oetiskt eller till och med olagligt – insiderbrott.

Läs och kommentera inlägget Insider

Övriga inlägg från 1996, 1997, 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.